Oprawa artystyczna w skórę.

Metaloplastyka kuta ręcznie

Księga gości inaczej mówiąc księga wpisów lub pamiątkowa została ręcznie uszyta z trwałego czerpanego papieru i oprawiona unikatowo w skórę w Introligatorni Artystycznej Kurtiak i Ley w Koszalinie. Żelazne sztaby i guzy wykuto ręcznie. Artystyczna oprawa introligatorska nawiązuje charakterem do obiektu, dla którego została zamówiona.